Partners

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Reyerssite geselecteerd als een van de 10 prioritaire interventiezones, met de bedoeling om er woningen, winkels, diensten en recreatie te ontwikkelen en het bestaande economische weefsel te versterken. Dit plan vloeide voort uit de uitzonderlijke concentratie van media-activiteiten in de Reyerswijk en de belangrijke regionale uitdaging om hier een soort 'mediacité' te ontwikkelen, die kan inspelen op de vraag van de bedrijven uit de sector.
 • Met het oog daarop kocht de Brusselse regering het terrein van de Franstalige en Nederlandstalige openbare omroepen (VRT en RTBF) en ze benoemde diverse actoren en instellingen om de verschillende onderdelen en fasen van het project uit te voeren.

perspective.brussels

 • De eerste stap is het helder krijgen van de strategische ambities voor deze site. De regering gaf perspective.brussels de opdracht om een richtplan van aanleg (RPA) te realiseren om de strategische en reglementaire aspecten van de ontwikkeling te definiëren.
 • Het eerste ontwerp van het RPA Mediapark werd op 7 februari 2019 in eerste lezing goedgekeurd door de regering. Daarna werd het gewijzigd op basis van de opmerkingen uit het eerste openbaar onderzoek, dat plaatsvond tussen 27 februari en 29 april 2019.

sau-msi.brussels

 • De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) werd door de Brusselse regering belast met de operationele uitvoering van de site. Ze coördineert de ontwikkeling, met name via de selectie van publieke en private operatoren voor de bouw van infrastructuur, woningen, voorzieningen en diensten.
 • Ook is de MSI zelf eigenaar van een terrein aan de Auguste Reyerslaan, bij de uitrit van de E40, waar een belangrijke voorziening van mediapark.brussels zal komen: het mediahuis Frame.

Beliris

 • Beliris, federale instantie actief in Brussel, werd aangewezen als opdrachtgever voor de inrichting van de openbare ruimte. Beliris coördineert dit project in samenwerking met de MSI en Leefmilieu Brussel.

Gemeente Schaarbeek

 • De site van mediapark.brussels ligt in het zuidoosten van de gemeente Schaarbeek, op de grens met de gemeente Evere en Sint-Lambrechts-Woluwe. De gemeente Schaarbeek is dus een onmisbare partner voor de ontwikkeling van de site en wordt betrokken bij elk deel en elke fase van het project.

VRT en RTBF

 • De historische aanwezigheid van de VRT en de RTBF op de site wordt bevestigd door hun beslissing om hun toekomstige omroepgebouw opnieuw op deze site te bouwen, aan de achterkant van hun huidige gedeelde gebouw, dat op termijn zal worden afgebroken.
 • De twee openbare omroepen zijn betrokken partij in de nieuwe ontwikkeling van hun terrein dat is gekocht door het Brussels Gewest, dankzij de aanwezigheid van hun nieuwe gebouw, maar ook dankzij de gedeelde ruimte en de mogelijkheid tot samenwerking met de toekomstige opleidingscentra, scholen en economische activiteiten in de mediasector die zich zullen vestigen in mediapark.brussels.

Leefmilieu Brussel

 • Als belangrijkste gewestelijke instantie voor het leefmilieu begeleidt Leefmilieu Brussel de ontwikkeling van de site op een transversale en nauw betrokken manier.
 • De regering heeft de instelling ook aangewezen voor het beheer van de beboste zones die ontoegankelijk zullen zijn voor het publiek, zodat de bestaande biodiversiteit zo goed mogelijk in stand wordt gehouden.

Brussel Mobiliteit en Parking.brussels

 • Brussel Mobiliteit en Parking.brussels zullen nauw samenwerken met de MSI om aangepaste en efficiënte oplossingen op te zetten voor de mobiliteit en het parkeren in mediapark.brussels.

citydev.brussels

 • De ontwikkeling van gemengde stratenblokken, waar economische activiteiten en gemiddelde koopwoningen zullen samengaan, wordt geleid door citydev.brussels, dat onder meer tot taak heeft om mediabedrijven aan te trekken en te behouden in de wijk, door infrastructuur aan te bieden met interessante voorwaarden en aantrekkelijke prijzen.

BGHM

 • De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij is de belangrijkste speler voor de ontwikkeling van sociale woningen op de site van mediapark.brussels.

BX1

 • BX1 zal zijn hoofdzetel vestigen in het gebouw Frame, dat wordt gebouwd door de MSI.

HELB

 • De Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine (HELB) ontwikkelt een nieuw gebouw voor haar nieuwe school voor audiovisuele technieken op de site van mediapark.brussels, naast de toekomstige nieuwe zetel van de RTBF.