Tijdelijk park Evenepoel, een voorproefje van mediapark.brussels

Op de site van mediapark.brussels opent een park van meer dan een hectare, toegankelijk via de Evenepoelstraat, van 15 juni tot 21 augustus, van woensdag tot zondag van 14.30 tot 21 uur. Omwonenden kunnen hier wandelen, uitrusten en picknicken; kinderen kunnen er spelen en jongeren sporten in de schaduw van de grote bomen.

 

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels), dat de ontwikkeling van mediapark.brussels aanstuurt, coördineert de opening van dit tijdelijk park op een deel van de site in nauw overleg met de volgende partners:

  • het Gewest, dat het project gedeeltelijk financiert;
  • de Union des Locataires de Schaerbeek, die de vijf animatoren heeft aangeworven die tijdens de openingsuren aanwezig zullen zijn;
  • de gemeente Schaarbeek, die deze aanwervingen cofinanciert en een deel van het activiteitenprogramma zal verzorgen;
  • de Schaarbeekse Haard, die de personeelskosten cofinanciert en via haar gemeenschapswachten voor de dagelijkse aanwezigheid op het terrein zal zorgen;
  • de VRT, die het terrein ter beschikking stelt en instaat voor de netheid en de bewaking ’s nachts.

Minister-president van het Brussels Gewest, Rudi Vervoort, legt uit dat "deze gedeeltelijke en tijdelijke opening van mediapark.brussels voortvloeit uit de wens van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om meer toegang tot groen te geven aan de Brusselaars, van wie velen niet beschikken over een tuin. Bovendien geeft dit tijdelijk park een voorproefje van de toekomstige groene ruimten die op termijn opengesteld zullen worden voor de omwonenden op andere delen van de site mediapark.brussels. Deze ruimten worden verbonden met de omliggende wijken via nieuwe wegen die voorbehouden zijn aan zachte weggebruikers en het openbaar vervoer. Het Gewest heeft de opdracht gegeven aan de MSI om op de plaats van het huidige afgesloten terrein van de publieke omroepen VRT en RTBF een wijk te creëren die openstaat naar de stad. De diverse functies (nieuwe gebouwen voor de VRT en RTBF, woningen, bedrijven, winkels, scholen, crèches...) worden gebouwd rond een open, met bomen beplante ruimte van ongeveer 9,5 hectare.

 

Gilles Delforge, directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, preciseert dat "de MSI een toegang heeft gecreëerd in de Henri Evenepoelstraat naar het tijdelijk park, aan de achterkant van de gebouwen van de Schaarbeekse Haard, waar ze een aantal kleine voorzieningen heeft geïnstalleerd: een picknickplaats, sport- en vrijetijdsuitrusting, lokalen voor de animatoren, enz. Ik bedank de partners die ons hebben gesteund toen wij dit idee voorstelden voor deze plaats: het Brussels Gewest, de gemeente Schaarbeek, de Schaarbeekse Haard, de Union des Locataires de Schaerbeek, de VRT en de RTBF. We hebben dit tijdelijk park al getest in de zomer van 2021, maar toen hebben we de verspreiding van de informatie over de opening beperkt tot de bewoners van de Henri Evenepoelstraat en de Jules Lebrunstraat. Zo konden we nagaan dat de opening van het park geen overlast bezorgde aan de directe buren. Aangezien alles goed verlopen is, herhalen we de ervaring dit jaar, met een ruimere bekendmaking."

 

Cécile Jodogne, de burgemeester van Schaarbeek, voegt eraan toe: "Tijdens de hele zomer zullen we drie manden lang in alle wijken, op onze pleinen en in onze parken, een waaier van activiteiten aanbieden aan de meest uiteenlopende doelgroepen. Voor het tweede jaar op rij is de tijdelijke opening van dit park een buitenkansje voor de buurtbewoners, die vanaf september het nodige geduld zullen moeten oefenen wanneer de werken starten in dit deel van de stad."

 

Anne Timmermans, algemeen directeur van de Schaarbeekse Haard, geeft aan dat "de Schaarbeekse Haard, gezien het succes van vorige zomer, verheugd is om dit mooie project opnieuw uit te voeren, want het creëert verbinding en geeft meer inhoud aan de relatie tussen eigenaar en huurder. Door de samenwerking met de bewoners verbeteren we de sociale cohesie en de levenskwaliteit van iedereen."

 

Quentin Charon, coördinator van de Union des Locataires de Schaerbeek, voegt eraan toe dat "de vzw Union des Locataires de Schaerbeek sterk verankerd is in het lokale weefsel via de ontwikkeling van het Project voor Sociale Cohesie Reyers. We hebben de opening van het tijdelijke park in mediapark.brussels aangegrepen om een animatieteam aan te nemen dat de plek tot leven zal brengen in de zomer van 2022. Hun acties zullen in het teken staan van luisteren, gezelligheid, ontmoeting en activiteiten voor jong en oud. Het algemene idee is dat we samenwerken met de sociale huurders om hun stem te laten horen in de aanstaande transformatie van hun wijk."

Officiële start voor Frame, visitekaartje van mediapark.brussels

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, heeft vandaag, dinsdag 6 juli 2021, de symbolische eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van het mediacentrum Frame, het toekomstige visitekaartje van mediapark.brussels.

 

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) bouwt deze constructie van 8.157 m² bruto op 7 verdiepingen (kelder + gelijkvloers + 5 verdiepingen) op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat, niet ver van de gebouwen van de VRT en de RTBF. Frame wordt gebouwd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en zal onder meer plaats bieden aan de regionale tv-zender BX1 en aan een coworkingruimte en een bedrijvencentrum die zijn gericht op de mediasector. De MSI hoopt het gebouw klaar te hebben en de eerste gebruikers te ontvangen in 2023.

 

Tijdens de officiële start van de werken zei minister-president Rudi Vervoort dat “het begin van de bouw van Frame een belangrijke stap is in de ontwikkeling van mediapark.brussels. Dit stedenbouwkundig project van het Brussels Gewest zal de huidige, gesloten site van de Vlaamse en Franstalige openbare omroepen transformeren tot een echte Brusselse wijk. Een open wijk, opgebouwd rond een groot openbaar park van 9,5 hectare en de toekomstige nieuwe gebouwen van de VRT en de RTBF. Een wijk die doelbewust is opgezet met verschillende functies, zoals woningen, winkels, scholen en bedrijven, die beantwoordt aan de behoeften van de Brusselaars. Ook een wijk die is gericht op de mediasector en de creatieve sector, want het Brussels Gewest wil inspelen op de bloei van deze sectoren om zijn algemene ontwikkeling voort te stuwen. Frame is een van de eerste nieuwe gebouwen van mediapark.brussels die zullen verrijzen en zal een uithangbord zijn voor deze nieuwe creatieve Brusselse wijk die het Gewest er wil uitbouwen. Als je kijkt naar de integratie van de verschillende operatoren, functies en diensten in het gebouw, dan wordt Frame een soort ‘geconcentreerd mediapark.brussels’, een ‘visitekaartje’ van mediapark.brussels. De ontwikkeling van een mediapool als groeisector voor werkgelegenheid in het Brussels Gewest krijgt bovendien de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (van bijna 16 miljoen euro) voor deze toekomstige pijler van mediapark.brussels. En die van de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel (ter hoogte van 4,5 miljoen euro) voor de installatie van BX1 in het gebouw.”

 

Gilles Delforge, directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) is “zeer verheugd over de start van de werken, die een grote stap zijn in de twee hoofdopdrachten van de MSI. Enerzijds is Frame een belangrijke schakel van mediapark.brussels, waarvan de MSI de operationele ontwikkeling op zich neemt in haar rol als coördinator van grote regionale stadsontwikkelingsprojecten. Anderzijds is Frame de eerste van de zeer diverse reeks regionale overheidsvoorzieningen (museum, concertzaal, brandweerkazerne, sportvoorziening, ...) die de MSI de komende jaren zal realiseren. Daarnaast zal Frame als visitekaartje van mediapark.brussels ook een uithangbord zijn voor de Belgische architectuur en bouwkunst. De architecten van het bureau Baukunst hebben met hun partners van het bureau Bruther en het hele ontwerpteam een innovatief gebouw ontworpen, dat zich kan aanpassen aan de snelle evoluties in de wereld van de media. De firma’s BAM Interbuild en Groven+ zullen al hun kennis en vaardigheden moeten benutten om dit gebouw te plaatsen.”

 

Maroun Labaki, voorzitter van de raad van bestuur van BX1, onderstreepte dat “Frame het symbool – en het instrument – van al onze ambities zal zijn. Ambities voor onszelf, uiteraard, als regionale openbare omroep. We willen de Brusselaars nog beter bedienen door ons aan te passen aan hun nieuwe gewoonten om informatie te consumeren. En ambities voor Brussel, de stad waar we zo veel van houden. Ze moet zichzelf blijven en tegelijkertijd “groot worden”, met haar mooie diversiteit, haar tradities en haar passies, haar lef, niet alleen als hoofdstad van België en Europa, maar ook als hoofdstad van de Europeanen en de Europese waarden.”

 

De MSI koos de naam van het gebouw in overleg met enkele actoren uit de Brusselse mediasector, waaronder BX1. Frame (Brussels media community) verwijst naar het “kader” dat het gebouw zal bieden aan de bloei van een media-ecosysteem. En ook naar de vorm en de structuur van de hoofdgevel; naar het “venster" op media.brussels dat het zal vormen; naar de cadrage van het beeld in de visuele media; en naar de frames die worden gebruikt in webdesign.


 

mediapark.brussels: wijzigingen en versterkte ambities voor het stadsproject na openbaar onderzoek

Op 17 juni 2021 heeft de Brusselse regering kennisgenomen van de verschillende aanbevelingen en adviezen naar aanleiding van het openbaar onderzoek met betrekking tot het project voor de ontwikkeling (RPA) van de site mediapark.brussels. De bijsturing van het plan steunt op twee grote principes: een groter gedeelte voorbehouden voor openbare ruimten en de bouwdichtheid verminderen – zowel qua hoogte als qua dichtheid.

Het gewijzigde project zal opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen voor het einde van het jaar. De regering draagt perspective.brussels op om de nodige wijzigingen door te voeren.

 

In 2017 ondertekende het Brussels Gewest de akten om de terreinen van de VRT en de RTBF aan de Reyerslaan aan te kopen. Het stadsproject 'mediapark.brussels' stelt voor om de site van de openbare televisiezenders VRT en RTBF te transformeren tot een gemengde wijk rond media-activiteiten. Door deze stedelijke enclave open te stellen voor de stad, worden nieuwe kwaliteiten in de buurt geïntroduceerd: een ruim openbaar park, betaalbare woningen, lokale voorzieningen en buurtwinkels.

De regering trekt de oorspronkelijke doelstellingen van het project niet in twijfel. De huidige politieke arbitrage voorziet een bijsturing van die doelstellingen in het licht van het participatieve fase van het openbaar onderzoek:

  • Een nieuw openbaar stadspark aanleggen, ten behoeve van de hele Reyerswijk. Het oorspronkelijke park van ruim 8 ha zal verder worden uitgebreid met 1,5 ha door 3 bouwzones in het zuidoosten van het plan te schrappen en het bestaande bos verder te behouden
  • Betaalbare woningen bouwen. Het huidig ontwerp stelt de bouw van 1600 woningen voor in een minder dicht kader
  • Een nieuwe gemengde wijk creëren met lokale voorzieningen en diensten (kinderopvang, scholen, buurtwinkels, …) die inspelen op de huidige en toekomstige noden van bewoners
  • Ruimte voorzien voor nieuwe innovatieve bedrijven die banen creëren, voor hogescholen en openbare voorzieningen met een link naar de mediasector.

 

Door die doelstellingen te handhaven, blijft het stadsproject mediapark.brussels aansluiten bij de ecologische en maatschappelijke ambities van de Brusselse regering voor een stedelijke ontwikkeling die ambitieus, duurzaam en inclusief is.

VRT presenteert nieuw omroepgebouw

De VRT presenteerde maandag het ontwerp van het nieuwe omroepgebouw: een horizontale constructie met vier verdiepingen die wordt geïntegreerd in de natuurlijke omgeving van de Reyerssite, achter het huidige gebouw. Het gebouw moet klaar zijn in de zomer van 2026.

De VRT schrijft op haar website: “Het nieuwe VRT-huis van 65.000 vierkante meter (...) is een gebouw met twee gestapelde volumes. Het eerste volume omvat onder meer een ruime lobby, ontmoetingsplekken voor medewerkers en bezoekers en drie grote televisiestudio’s. Daarbovenop komt het tweede volume dat uit drie verdiepingen bestaat.”

"We hebben gekozen voor een horizontaal gebouw dat een nieuwe manier van samenwerken bevordert en silo’s doorbreekt tussen onze afdelingen", zegt CEO van de VRT Frederik Delaplace op de website. "Onze mensen zullen letterlijk samenwerken op grote werkplatformen die flexibel kunnen inspelen op hoe media de komende decennia evolueren."

Het nieuwe gebouw van de VRT wordt gebouwd naast dat van de RTBF dat intussen in aanbouw is. Ze vormen de pijlers van mediapark.brussels, samen met het mediahuis Frame, waarvan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting onlangs de werken heeft gestart.

Landschapsarchitect Bas Smets van Bureau Bas Smets vertelt op de website van de VRT: “Het gebouw is opgetrokken rond vijf ruime binnentuinen die toegankelijk zijn vanuit de werkruimtes. Dankzij de slimme positionering van het gebouw in de site worden de bestaande grote bomen in het park maximaal behouden. Het gebouw heeft daardoor tegelijkertijd uitzicht op het bestaande publieke park en inkijk in de intieme tuinen aan de binnenkant.

Architect David Van Severen van het architectenbureau OFFICE Kersten Geers David Van Severen voegt eraan toe: "De tuinen in het gebouw en grandioze bomen errond zorgen voor een totaal nieuwe, inspirerende omgeving.”

De VRT schrijft eveneens op de website: “De opdracht wordt gegund aan een bouwteam. (...) Door de aannemers al van meet af aan bij het ontwerp te betrekken, de zogeheten design & build-procedure, wil de VRT vermijden wat vorige keer is fout gelopen. In november 2019 stopte de openbare omroep de samenwerking met de tijdelijke vereniging van architecten en ingenieurs toen bleek dat het project niet binnen budget kon worden gerealiseerd.”

De nieuwe opdracht moet gerealiseerd worden binnen het budget van 133,5 miljoen euro. Het dossier wordt klaargemaakt voor de aanvraag van de bouwvergunning. Het doel is om te verhuizen vanaf de zomer van 2026.

Meer info en video: www.vrt.be

Architectenbureau Bruther, medeontwerper van Frame, wint Swiss Architectural Award

Het architectenbureau Bruther uit Parijs, opgericht door Stéphanie Bru en Alexandre Theriot, won de zevende editie van de Swiss Architectural Award. Studio Bruther is een van de ontwerpers, samen met het bureau Baukunst uit Brussel, van het mediacentrum Frame, het toekomstige visitekaartje van mediapark.brussels, waarvan de MSI de opdrachtgever is. De bouwvergunning voor Frame werd afgeleverd in april.

 

 

 

 

 

 

 

MSI zoekt team om de reconversie van de Reyers-toren te bestuderen

Normal 0 21 false false false FR-BE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} De RTBF- en VRT-zendmast, een architectonisch hoogstandje toen het in 1979 werd gebouwd, is al meer dan 40 jaar een iconisch monument in het Brusselse stadslandschap. Met een koepel van 34 meter in diameter en 16 meter hoog geplaatst op een centrale pilaar van 73 meter, culmineert het op 89 meter.

Maar door technologische ontwikkelingen is het verouderd in vergelijking met de oorspronkelijke functie. De Maatschappij voor Stedelijk Inrichting (MSI), die de ontwikkeling van mediapark.brussels rond de toekomstige nieuwe hoofdkantoren van de RTBF en VRT coördineert, lanceert daarom in samenwerking met de Bouwmeester een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling om een architecturaal team te aanwijzen die de reconversie van de Reyers-toren zal bestuderen.

Missiedetails, timing, voorwaarden, enz. : https://bma.brussels/nl/2020/06/11/oproep-reyers/ 

 

MSI krijgt bouwvergunning voor FRAME, visitekaartje van mediapark.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft een stedenbouwkundige vergunning gekregen voor de bouw van het complex FRAME, het toekomstige visitekaartje van mediapark.brussels.

Gilles Delforge, directeur van de MSI, onderstreept: "Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van mediapark.brussels, waarvan Frame een van de eerste nieuwe gebouwen is. Vanwege de ligging op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat in Schaarbeek wordt dit gebouw een uithangbord van de nieuwe creatieve Brusselse mediawijk. De integratie van diverse spelers, functies en diensten onder één dak maken hiervan een echt visitekaartje van mediapark.brussels, een soort ‘mediapark.brussels in het klein’.”

Dit nieuwe bouwproject van zo’n 9.000 m2 bruto wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De MSI hoopt de werken in 2021 te starten. Het gebouw zou klaar moeten zijn en de eerste gebruikers zouden er hun intrek moeten nemen in 2023.

Een gebouw als ecosysteem voor BX1, IHECS Academy, enz.

De naam die de MSI en de toekomstige hoofdgebruikers hebben gekozen voor het gebouw, Frame - Brussels media community, verwijst naar het ‘kader’ dat het gebouw zal bieden voor de bloei van een media-ecosysteem; evenals naar de vorm en de structuur van de hoofdgevel aan de kant van Diamant; naar het ‘venster’ op mediapark.brussels dat het zal vormen; naar het beeldkader in de visuele media en naar frames in webdesign.

Dit gebouw zal immers onderdak bieden aan een multifunctioneel ecosysteem, als een voorafspiegeling van wat mediapark.brussels op termijn zal zijn. Hier komen onder meer de Franstalige regionale tv-zender BX1, de IHECS Academy (centrum voor permanente opleiding bij het Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales), screen.brussels, een innovatieplatform, gedeelde voorzieningen en een auditorium.

Regionale ambities voor architectuur en media

"Na de afbraak van het Reyersviaduct en de transformatie van de openbare ruimte werken we nu aan de stabilisatie en de ontwikkeling van de audiovisuele activiteiten die essentieel zijn voor de economische ontwikkeling van het gewest. Met Frame geven we de sector niet alleen een multifunctioneel gebouw, maar ook een visitekaartje. De vereniging van architectenbureaus Baukunst (Brussel) - Bruther (Parijs) won de oproep aan ontwerpers die de MSI organiseerde. Er was enorme belangstelling voor deze architectuurwedstrijd: de MSI ontving 51 dossiers, het bewijs dat Brussel de interesse opwekt van architecten uit de hele wereld", zei Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw van het Brussels Gewest.

Brussels minister-president Rudi Vervoort "is verheugd over het verkrijgen van de bouwvergunning, want Frame draagt bij aan het streven van het Brussels Gewest om een krachtig ecosysteem van media en communicatie uit te bouwen in het gewest. FRAME is de eerste schakel in de ontwikkeling van een pioniersproject, niet alleen om de aantrekkelijkheid van de wijk een boost te geven, maar ook om een biotoop te bieden aan ondernemingen, start-ups en groeibedrijven. Het Brussels Gewest zal in deze nieuwe creatieve wijk geleidelijk 2000 tot 2500 toekomstige nieuwe woningen, buurtvoorzieningen en een park van 8 hectare ontwikkelen voor een totale bouwoppervlakte van meer dan 300.000 m2, die verbonden zal worden met de naburige wijken."

Vergunning voor het nieuwe gebouw van de RTBF

Er is een belangrijke nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van mediapark.brussels. Het kabinet van de staatssecretaris voor Stedenbouw van het Brussels Gewest, Pascal Smet, heeft bevestigd dat een stedenbouwkundige vergunning is verleend voor het toekomstige hoofdkantoor van de RTBF.

Het gebouw van 38.000 m2 zal verrijzen achter het huidige gebouw van de RTBF en de VRT aan de Reyerslaan en krijgt dus een centrale plaats in de volledig nieuwe gemengde wijk mediapark.brussels.

Dit toekomstige vierkante gebouw van zes verdiepingen is voorzien van alle uitrustingen en infrastructuur die moderne media nodig hebben. Daarover zegt Jean-Paul Philippot, algemeen bestuurder van de RTBF, op de website van de publieke omroep: "Door dit nieuwe complex Mediasquare te bouwen, krijgt de RTBF een nieuw en krachtig werkinstrument in termen van duurzaamheid en modulariteit. De architectuur maakt veel plaats voor grote raampartijen en toont onze bereidheid tot openheid. De ergonomische, gebruiksvriendelijke en lichte omgeving stimuleert uitwisseling, samenwerking en creativiteit binnen de organisatie. De ruime aandacht voor technologische voorzieningen en de implementering van een nieuwe IT-infrastructuur zal een 100% digitale productie mogelijk maken."

De werken starten in het voorjaar van 2020 en de ingebruikname is gepland voor 2024.

De VRT is eveneens van plan om een nieuw gebouw te ontwikkelen op het terrein, maar heeft het ontwerp nog niet goedgekeurd.

Media Fast Forward 2018

MSI presenteert mediapark.brussels op de beurs Media Fast Forward 2019

De MSI zal op donderdag 12 december  aanwezig zijn op de beurs Media Fast Forward, in Bozar, georganiseerd door de VRT in The Egg (Barastraat 175, 1070 Brussel).

In het gezelschap van screen.brussels zal de MSI daar het mediacentrum Frame en mediapark.brussels presenteren.

 

Praktische informatie: www.mediafastforward.be

 

 

 

 

 

Overheidsopdracht voor bouw van FRAME, visitekaartje van mediapark.brussels

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde een openbare aanbesteding voor de selectie van de algemene aannemer voor de realisatie van het gebouw FRAME, het toekomstige visitekaartje van mediapark.brussels.

Frame wordt een van de eerste nieuwe gebouwen van mediapark.brussels, op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat in Schaarbeek. Dit gebouw wordt een uithangbord van deze nieuwe creatieve Brusselse mediawijk. Door de integratie van diverse spelers, functies en diensten onder één dak wordt dit een echt 'visitekaartje' van mediapark.brussels, een soort ‘mediapark.brussels in het klein’.

Dit nieuwe bouwproject van zo’n 9.000 m2 bruto wordt deels gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Momenteel loopt de aanvraagprocedure voor de bouwvergunning en de MSI hoopt de werken te starten in 2021. Tegen 2023 zou het gebouw klaar moeten zijn en zouden de eerste gebruikers er hun intrek moeten nemen.

 

 

Een gebouw als ecosysteem

De naam die de MSI en de toekomstige hoofdgebruikers hebben gekozen voor het gebouw, Frame - Brussels media community, verwijst naar het ‘kader’ dat het gebouw zal bieden voor de bloei van een media-ecosysteem; evenals naar de vorm en de structuur van de hoofdgevel aan de kant van Diamant; naar het ‘venster’ op mediapark.brussels dat het zal vormen; naar het beeldkader in de visuele media en naar frames in webdesign.

Het gebouw zal onderdak bieden aan een multifunctioneel ecosysteem, als een voorafspiegeling van wat mediapark.brussels op termijn zal zijn. Hier komen onder meer de Franstalige regionale tv-zender BX1, de IHECS Academy (centrum voor permanente opleiding bij het Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales), een innovatieplatform, gedeelde voorzieningen en een auditorium.

 

Aandacht voor architectuur

De vereniging van architectenbureaus Baukunst (Brussel) - Bruther (Parijs) won de oproep aan ontwerpers die de MSI organiseerde in 2017. Deze architectuurwedstrijd kende een grote belangstelling: de MSI ontving 51 dossiers van hoge kwaliteit, ingediend door multidisciplinaire teams uit België en diverse Europese landen, evenals groepen van bedrijven uit meerdere landen.

Op dit moment krijgt Frame met onder andere een indrukwekkende en zeer grote maquette een zeer prominente plaats in de tentoonstelling over Baukunst, die tot 5 januari 2020 loopt in het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel (Bozar).