De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is belast met de coördinatie van de volledige operationele uitvoering van mediapark.brussels en zal ook het mediahuis Frame bouwen op een terrein aan de Reyerslaan waarvan ze eigenaar is.

Opdrachten

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een naamloze vennootschap van publiek recht met het Brussels Gewest als hoofdaandeelhouder. De MSI heeft twee hoofdopdrachten.

  • De eerste is de operationele uitvoering van de prioritaire ontwikkelingspolen, zoals mediapark.brussels, Usquare.brussels en Josaphat.
  • De tweede opdracht is de aansturing van specifieke projecten die bijdragen aan de uitstraling van Brussel, zoals de bouw van het LE CHAT cartoon museum, de restauratie van de historische gebouwen van de voormalige Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde en de aansturing van de initiële fase voorafgaand aan de reconversie van de Citroëngarage in een museum voor moderne en hedendaagse kunst.

Coördinatie

De MSI is belast met de operationele uitvoering van mediapark.brussels, het ambitieuze stadsproject dat het terrein van de publieke omroepen VRT en RTBF in een paar jaar tijd zal transformeren in een vernieuwde, diverse, open en bruisende wijk, gericht op de mediasector en de creatieve sector.

In deze perimeter is de MSI belast met de coördinatie, met de selectie van publieke en private operatoren voor de bouw van infrastructuur, woningen, voorzieningen en diensten en met het zoeken van investeerders. Het doel is de ambitie van het gewest te realiseren.

Frame, het visitekaartje van mediapark.brussels

 

De MSI zal ook het mediacentrum Frame bouwen op een terrein waarvan zij eigenaar is aan de Reyerslaan, tussen het premetrostation Diamant en de ingang van de RTBF, vlakbij de uitrit van de autosnelweg E40. Frame wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en zal bijdragen aan de ambitie van het gewest om de media-, audiovisuele en communicatiesector te versterken. Frame zal een nieuw Brussels epicentrum worden van deze sectoren, doordat het in één gebouw van zo’n 10.000 m2 een volledig creatief ecosysteem verenigt: een regionale tv-zender (BX1), een opleidingsinstituut (IHECS Academy), een ondersteunende structuur (screen.brussels), een vereniging (Centre Vidéo de Bruxelles), een coworkingruimte, een gespecialiseerd bedrijvencentrum, gedeelde voorzieningen, enz.

  • Frame is dus tegelijk een landmark, een aantrekkingspool, een van de eerste nieuwe gebouwen en een voorafspiegeling van mediapark.brussels. Kortom, dit wordt het visitekaartje van deze nieuwe creatieve Brusselse wijk.
  • In januari 2017 lanceerde de MSI een oproep aan ontwerpers voor de bouw van Frame.
  • In april 2017 had de MSI 51 inzendingen ontvangen. Een deel van deze multidisciplinaire teams (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, coördinatie EPB, coördinatie veiligheid en welzijn) is Belgisch, andere komen uit diverse Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Nederland) of bestaan uit internationale bedrijvengroepen uit deze landen.
  • In juni 2017 selecteerde de MSI een shortlist van 5 teams uit de 51 kandidaten.
  • In maart 2018 riep de MSI het project van de associatie Baukunst (Brussel) - Bruther (Parijs), uit als winnaar van de oproep aan ontwerpers voor de bouw van Frame. De budget voor het gebouw bedraagt 16 miljoen euro excl. btw, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Gewest maakte bijna 3 miljoen euro vrij voor de herstructurering van BX1.
  • De MSI plant de start van de werken eind 2019. Het gebouw zou klaar moeten zijn en de gebruikers zouden er hun intrek in moeten nemen begin 2022.